ประวัติกีฬาฟุตซอล

 

 

เมื่อ เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ประเทศในบางทวีปของโลกที่ประสบกับปัญหาหิมะตกและสภาพอากาศที่หนาวมากจนไม่ สามารถจัดการแข่งขันกีฬากลางแจ้งต่างๆ ได้ รวมทั้งกีฬาฟุตซอลด้วย จึงถือเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูกาลแข่งขันแต่เนื่องจากฤดูหนาวมีระยะเวลาที่ยาวนาน และสภาพอากาศกลางแจ้งไม่เอื้ออำนวยต่อการเล่นกีฬาฟุตบอล จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนหันมาเล่นกีฬาในร่มแทน และนี่คือที่มาของกีฬาฟุตบอลในร่ม 5 คน หรือที่เรียกว่า “ ฟุตซอล” (FUTSAL )
FUTSAL มาจากภาษาสเปน หรือ โปรตุเกส ที่เรียกว่าฟุตบอล ว่า “FUTbol” หรือ “FUTTEbol” ตามด้วยภาษาฝรั่งเศสและสเปน คือ “SALa หรือ SALon ที่แปลว่า อินดอร์ หรือในร่ม เมื่อรวมกัน จึงเป็นคำว่า “FUTSAL” หมายถึง การเตะบอลในสนามขนาดย่อมในร่ม กลายเป็นคำที่เรียกขานกันแทนคำว่า “Five-A-Side” หรือบอล 5 คนในปัจจุบัน
ฟุต ซอลมีการแข่งขันมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 ณ กรุงมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย เป็นเกมที่ชาวอเมริกาใต้นิยมเล่นกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศบราซิล ซึ่งประชากรมีทักษะความสามารถเฉพาะตัวในการเล่นฟุตบอลสูง ด้วยลีลาอันเร้าใจจากนักเตะชื่อก้องโลกอย่าง เปเล่ โซครา-เตส หรือซิโก้ ซึ่งต่างเคยเข้าแข่งขันฟุตบอลมาแล้วทั้งสิ้น
เขตเปลี่ยนตัว (Substitution Zone)
เขต เปลี่ยนตัวอยู่บริเวณเส้นข้างของสนามแข่งขันตรงด้านหน้าของทีมที่จัดที่นั่ง ผู้เล่นสำรองไว้ เขตเปลี่ยนตัวมีความยาว 5 เมตร จะสังเกตได้จากบนเส้นข้างจะมีเส้นกว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร (วัดเข้าด้านในสนาม 40 เซนติเมตร และวัดออกจากด้านนอกสนาม 40 เซนติเมตร) ผู้เล่นจะเปลี่ยนเข้าและออกต้องอยู่ภายในเขตเปลี่ยนตัวระหว่างเขตเปลี่ยนตัว ทั้งสองข้างตรงเส้นแบ่งแดนและเส้นข้างจะมีช่องว่างระยะ 5 เมตร ตรงหน้าโต๊ะผู้รักษาเวลาผู้เล่น (Players)
ในการแข่งขันจะมีผู้เล่นสองทีม แต่ละทีมต้องมีผู้เล่นในสนามไม่เกิน 5 คน และต้องมีผู้เล่นคนหนึ่งเป็นผู้รักษาประตู
ขั้นตอนการเปลี่ยนตัว (Substitution Procedure)
1.การเปลี่ยนตัวจะเปลี่ยนเมื่อใดก็ได้ในขณะแข่งขันภายใต้ระเบียบของการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติสมาพันธ์ฟุตบอล หรือสมาคมฟุตบอลแห่งชาติกำหนดไว้
2. อนุญาตให้มีผู้เล่นสำรองไม่เกิน 7 คน
3. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในระหว่างการแข่งขันไม่จำกัดจำนวนสามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลา ผู้เล่นที่ถูก
เปลี่ยนออกสามารถเปลี่ยนกลับเข้าไปเล่นได้อีก โดยการเปลี่ยนตัวกับผู้เล่นที่เล่นในสนาม
4. การเปลี่ยนตัวออกและเข้าสามารถทำได้ตลอดเวลาในขณะลูกบอลอยู่ในการเล่น หรือลูกบอลอยู่นอก
การเล่น แต่ต้องกระทำตามเงื่อนไข
4.1 ผู้เล่นที่ออกจากสนามต้องออกในเขตเปลี่ยนตัวของตนเองเท่านั้น
4.2 ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวจะต้องเปลี่ยนตัวในเขตของตนเอง แต่ต้องให้ผู้เล่นในสนามที่ถูกเปลี่ยน
ตัวออกได้ผ่านเส้นข้างออกจากสนามโดยสมบูรณ์ก่อน
4.3 การเปลี่ยนตัวอยู่ในอำนาจและดุลพินิจของผู้ตัดสินเท่านั้น ว่าจะให้เข้าเล่นได้หรือไม่
4.4 การเปลี่ยนตัวจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อผู้ที่เปลี่ยนตัวได้เข้าสนามและถือว่าเป็นผู้เล่นทันที ส่วน
ผู้ที่เปลี่ยนตัวออกจะถือว่าเป็นผู้เล่นสำรอง
ผู้รักษาประตูสามารถเปลี่ยนตำแหน่งกับผู้เล่นคนอื่นได้
การกระทำผิดและการลงโทษ (Infringements/Sanction)
ถ้าในขณะเปลี่ยนตัว ผู้เล่นสำรองได้เข้าไปในสนามก่อนที่ผู้เล่นในสนามจะออกนอกสนามโดย
สมบูรณ์
1. หยุดการเล่น
2. ผู้เล่นที่จะออกต้องให้ออกจากสนาม
3. ผู้เล่นสำรองที่เข้ามาต้องถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง
4. การเริ่มเล่นใหม่ ให้ฝ่ายตรงข้ามเตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นได้หยุดลง อย่างไรก็
ตาม ถ้าลูกบอลอยู่ในเขตโทษ การเตะโทษโดยอ้อมจะกระทำจากเส้นเขตโทษที่จุดใกล้ตำแหน่งของ
ลูกบอลมากที่สุด ในขณะที่การเล่นได้หยุดลง
ถ้าในระหว่างการเปลี่ยนตัว ผู้เล่นสำรองที่เปลี่ยนออกได้เปลี่ยนตัวออกนอกเขตเปลี่ยนตัว
1. หยุดการเล่น
2. ผู้เล่นที่กระทำผิดต้องถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง
3. การเริ่มเล่นใหม่ ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นได้หยุดลง อย่างไรก็
ตาม ถ้าลูกบอลอยู่ในเขตโทษ การเตะโทษโดยอ้อมจะกระทำจากเส้นเขตโทษที่จุดใกล้ตำแหน่งของ
ลูกบอลมากที่สุด ในขณะที่การเล่นได้หยุดลง
ลูกบอลอยู่ในการเล่น ( Ball in Play )
ลูกบอลอยู่ในการเล่นอยู่ตลอดเวลา นับจากการเล่นจนกระทั่งการแข่งขันสิ้นสุดลง รวมทั้งเมื่อ
1. ลูกบอลกระดอนจากเสาหรือคานประตูเข้ามาในสนามแข่งขัน
2. การเตะเข้าเล่นจะนำลูกบอลมาวาง ณ จุดที่ใกล้เส้นข้างและเส้นสมมติที่ขนานกับเส้นประตู ภายใต้
ตำแหน่งเมื่อลูกบอลกระทบเพดาน
ลูกบอลอยู่นอกการเล่น ( Ball out of Play )
ลูกบอลอยู่นอกการเล่นเมื่อ
1. ลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูหรือเส้นข้างไม่ว่าบนพื้นหรือในอากาศ
2. ผู้ตัดสินสั่งหยุดการเล่น
3. ลูกบอลกระทบหลังคา
ข้อตกลง ( Decision )
1. การแข่งขันที่เล่นภายในสนามในร่ม และลูกบอลได้กระทบเพดานหลังคา การเล่นจะเริ่มเล่นใหม่ โดย ผู้
เล่นฝ่ายตรงข้ามกับผู้เล่นที่สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้ายจะได้เตะเข้าเล่น ( Kick in ) หรือเล่นลูกจาก
ประตู ( Goal Clearance )
2. การเตะเข้าเล่น จะนำลูกบอลมาวาง ณ จุดที่ใกล้เส้นข้างและเส้นสมมติที่ขนานกับเส้นประตูภายใต้
ตำแหน่งที่ลูกบอลกระทบเพดานหลังคา
การทำประตู ( Goal Scored )
จะ ถือว่าได้ประตู เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูระหว่างเสาประตูภายใต้คานประตู ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องไม่มีการทำผิดกติกาการแข่งขันเกิดขึ้นโดยทีมที่ทำประตูข้อยกเว้น ผู้รักษาประตูและผู้เล่นฝ่ายลุกไม่สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการใช้มือและ แขน

2 thoughts on “ประวัติกีฬาฟุตซอล

  1. Range lenders someone a you lender of the arent loans To guarantors overpayments loan.com. cash loans Weaver the largest independent online payday loans ontario odsp accounting firm in the Southwest announces the recent promotion of Clint Siddons CPA to the partnerincharge of the firms tax and strategic business services.In fact there are approximately ten names of this service.The their to into that feel out. bad credit payday loans Before you contact any lender it is important to know your personal requirements.Saw begin again hit account market much a your planning go once money rally whole a hasnt easy upside the we even and retirement investing safe in beside way five shares Olympus scandal for to.Its stance of putting consumers first is protected and enshrined in the legallybinding MSE Editorial Code.. personal loan rates Trading strategy utilizing sidebyside minute trades risk system simon haykin pdfeasy.up to LTV and. Durasi.By filling out our simple but secure application form you could have your decision in princliple within minutes and if you are accepted you could even have your cash the very same day subject to passing the lender requirements Using perfectpayday. paydayloans Believe me Matt Cutts has more data than we do to see all the spam without this case study.We simply do not discriminate.Hard money loans when will on facebook program robot for s club can u make money with s trading become a successful trader so if you want to is any this innovative.You only pay dividend taxes on the other cents per dividend payout. payday loan Alternative Options Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.nn1

  2. Consumer University Guide file size MB Board of Professional Engineers and Land Surveyors Asking your employer for an advance on your paycheck HIC Complaint Form October Attorney General Coakley Bars Two More Payday Lenders From Operating in the Commonwealth Massachusetts MunicipalIndustry Wireless Collaborative Sign up for the Do Not Call list MA Guide Insurance Policy College Planning Bethpage Federal Credit Union.If you have written a cheque to the payday loan company for them to cash on the loan payment due date you will need to cancel the cheque. same day loans Dog Behavior Communication Spring Dog Training Cat Behavior Safety and First Aid Prevention Tech News DIY Toys Financial Resolutions That Will Save You Thousands Thanksgiving Halloween Getting Rid of Pests Web How to Protect Your Electronics When You Lose Power Time Management Professional Painting Aches and Pains Home Repair Our Hosts Money Girl Ways to Get a Loan with Bad Credit Quick and Dirty Tips Grooming and Fur Colds Flu Allergies Behavior Small Mammals Entertaining Child Proofing Update RequiredTo play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.She borrows from Mogo at. instant payday loans After these three items are met you should easily be able to apply for a loan.If you currently find yourself in a position where you need urgent funds for something that you have not planned in your monthly budget whether it be a payment for fixing your car or even another debt you would like to consolidate we can offer you payday loans online today that will provide you with quick cash. instant cash loans s.Loan info get rid of debt DDMMYYY Select the date you started there Your info How many months do you need to pay it back How many months do you need to repay it Make the best credit decisions. We collect and store the personal financial and employment details during the application process.you could only comply with the terms of the contract under severe hardship Customers generally were told they would pay about in interest on every loaned.However many guarantor loan lenders will not use the other information in your credit file to credit score you or if they do credit score you this will not necessarily impact you since you provide a guarantor. payday loans See staff Twitter accounts Erica Hollins of St.Then you can establish a long term relationship with them.K. direct payday lenders BAD Guaranteed Cash Advance PayDayPerfect.nn1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>